HOTLINE: 0919 919 780
HOTLINE: 0919 919 776
Trang chủ Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm

Cân ô tô | Cân xe tải

Cân ô tô cân xe tải TS04
Cân ô tô cân xe tải TS04

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân chìm.

- Mức cân max: từ 40t – 120t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: thép CT3.

Cân ô tô cân xe tải WB08
Cân điện tử cân ô tô WB08

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 120t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: thép CT3.

Cân ô tô cân xe tải WB12
Cân điện tử cân ô tô WB12

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân chìm.

- Mức cân max: từ 40t – 120t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: thép CT3.

Cân ô tô cân xe tải TS03
Cân điện tử cân ô tô TS03

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 120t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: thép CT3.

Cân ô tô cân xe tải WB01
Cân điện tử cân ô tô WB01

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 80t.

- Phân độ chia: 10kg/20kg

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: bê tông 100%.

Cân ô tô cân xe tải WB02
Cân điện tử cân ô tô WB02

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nửa nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 80t.

- Phân độ chia: 10kg/20kg

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: bê tông 100%.

Cân ô tô cân xe tải TS09
Cân điện tử cân ô tô TS09

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nửa nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Cân ô tô cân xe tải TS10
Cân điện tử cân ô tô TS10

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Cân ô tô cân xe tải WB07
Cân điện tử cân ô tô WB07

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nửa nổi.

- Mức cân max: 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Cân ô tô cân xe tải WB05
Cân điện tử cân ô tô WB05

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nổi.

- Mức cân max: từ 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Cân ô tô cân xe tải WB06
Cân điện tử cân ô tô WB06

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân chìm.

- Mức cân max: từ 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Cân ô tô cân xe tải WB11
Cân điện tử cân ô tô WB11

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân nửa nổi.

- Mức cân max: 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Cân ô tô cân xe tải TS13
Cân điện tử cân ô tô TS13

- Kiểu cân: cân ô tô kiểu cân chìm.

- Mức cân max: từ 40t – 100t.

- Phân độ chia: e=10kg/20kg.

- Kích thước (dài x rộng): (6m-18m) x 3m.

- Vật liệu bàn cân: khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông.

Tìm kiếm nâng cao
Hỏi đáp
Như bài viết trước: Cách kiểm tra loadcell cân ô tô có bị hư hỏng hay không - phần 1, ta đã biết cách test nguội [...]
Làm thế nào để kiểm tra một loadcell cân ô tô có bị hư hỏng hay không? Có đơn vị sửa cân họ chỉ dùng đồng hồ [...]
Công ty tôi có một cân đóng bao cám hạt, sau khi công nhân kẹp bao vào thì cân chỉ cân được 1 lần rồi cửa phễu cân [...]
Tôi có một cân xe tải 60 tấn 6 loadcell, bước nhảy 10kg bị nghi ngờ hư hỏng loadcell, tôi có test từng loadcell nối trực [...]
Loadcell cân ô tô ZSFY-AmCells mà tôi sử dụng thường bị gãy, cong chốt chống xoay sau một thời gian sử dụng 5-6 tháng, [...]
Thống kê truy cập