HOTLINE: 0919 919 780
HOTLINE: 0919 919 776
Trang chủ Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm

Cân đóng bao - Cân đóng gói

Cân đóng bao hạt 1 phễu cân PM01

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 400-450 bao/h.

- Định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng, 3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho việc đóng bao các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được như gạo, đường, cám viên, thức ăn gia súc dạng viên, cà phê, nông sản, phân bón dạng viên ...

Cân đóng bao hạt 2 phễu cân PM02

Cân đóng bao 2 đầu cân PM02

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 800-900 bao/h.

- Cân đóng bao PM02 định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Cân đóng bao PM02 định lượng 3 cấp tốc độ.

Cân đóng bao hạt 3 đầu cân PM03

Cân đóng bao 3 đầu cân PM03

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 1200 bao/h.

- Cân đóng bao PM03 định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Cân đóng bao PM03 định lượng 3 cấp tốc độ.

Cân đóng bao 4 phễu PM06

Cân đóng bao 4 phễu PM06

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 1600-1800 bao/h.

- Định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Định lượng 3 cấp tốc độ.

Cân đóng bao bột 1 phễu PM04
- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 200 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng.

- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được.

Cân đóng bao bột 2 phễu PM05

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 500 bao/h.

- Cân đóng bao PM05 định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng.

- Cân đóng bao PM05 định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Cân đóng bao PM05 phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được.

Cân đóng bao định lượng băng tải 1 phễu PM09

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 200 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống băng tải định lượng.

- Cân đóng bao 1 phễu cân PM09 định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Cân đóng bao 1 phễu cân PM09 phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được hoặc dạng hạt với yêu cầu không gây vỡ nát hạt, hoặc dạng viên lớn (kích thước viên ~50mm)

Cân đóng gói 0.5kg-10kg 4 phễu PM07

- Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao.

- Năng suất: 1400 bao/h.

- Định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được.

Cân đóng bao định lượng băng tải 2 phễu PM10

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

- Năng suất: 500-600 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống băng tải định lượng.

- Định lượng 3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được hoặc dạng hạt với yêu cầu không gây vỡ nát hạt hoặc dạng viên lớn (kích thước viên ~50mm) hoặc đóng bao cả nguyên liệu dạng hạt và dạng bột trên cùng 1 cân đóng bao.

Cân đóng gói 0.5kg~10kg 2 phễu PM14

- Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao.

- Năng suất: 700 bao/h.

- Định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được.

Cân đóng bao phân bón hữu cơ vi sinh PM12

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 200 bao/h.

- Cân đóng bao PM12 định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp.

- Cân đóng bao PM12 phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được (phân vi sinh hữu cơ), độ ẩm đến 30% với công suất thấp.

Cân đóng bao phân bón hữu cơ vi sinh PM15

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 400 bao/h.

- Cân đóng bao PM15 định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp.

- Cân đóng bao PM15 phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được (phân vi sinh hữu cơ), độ ẩm đến 30% với công suất cao.

Cân đóng bao bột cá PM11

Cân đóng bao bột cá PM11

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 200 bao/h.

- Sai số: +/-30g

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được (bột cá) với công suất thấp.

Cân đóng bao lớn 500kg ~ 2000kg bao jumbo PM13

Cân đóng bao lớn 500kg ~ 2000kg bao jumbo PM13

- Mức cân: 500kg – 2000kg/bao.

- Năng suất: 20 bao/h.

- Định lượng bằng hệ thống vít tải định lượng, băng tải định lượng, cửa cân định lượng hoặc cửa xả kín định lượng tùy theo từng loại nguyên liệu.

Cân đóng bao miệng kín PM16

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 200 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống van xoay và vít tải định lượng.

- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

Máy cân đóng bao miệng kín 2 đầu cân PM18

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 400 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống van xoay và vít tải định lượng hoặc cánh gạt.

- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.

- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

Cân đóng bao tinh bột mì bao miệng hở PM19-1
- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Cân 1 phễu cân, năng suất: 120 - 180 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp tốc độ.

- Có hệ thống hút khí trong tinh bột mì theo công nghệ của Thái Lan

- Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn hoặc cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

- Cân đóng bao dùng cho bao miệng hở (miệng bao không may sẵn).

Cân đóng bao tinh bột mì bao giấy miệng kín PM20

- Mức cân: 25 kg/bao.

- Năng suất: 200 bao/h.

- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp tốc độ.

- Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn hoặc cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

- Cân đóng bao dùng cho bao miệng kín (bao giấy miệng bao không cần may, dùng trong thực phẩm).

Máy đóng gói tự động bao bì cuộn màng film SV-V Series

- Được thiết kế gồm phần cân định lượng và phần đóng gói, có hệ thống điều khiển riêng biệt, dễ dàng chuyển từ kiểu đóng gói bao bì cuộn màng tự động >>> đóng gói bao bì ép sẵn và ngược lại, hoặc thành kiểu bán tự động.

- Hệ thống cân định lượng thiết kế và sản xuất tùy theo loại nguyên liệu (dạng hạt, dạng bột), mức cân (…kg/túi), công suất (… túi/giờ), môi trường sử dụng (thực phẩm, phân bón, hóa chất hay thông thường ...)

- Hệ thống máy đóng gói bao bì cuộn màng liên tục được thiết kế và sản xuất tùy theo yêu cầu: theo từng kiểu bao bì hoặc bề rộng cuộn màng phim.

Máy đóng gói tự động bao bì túi hàn ép sẵn SV-R Series

- Được thiết kế gồm phần cân định lượng và phần đóng gói, có hệ thống điều khiển riêng biệt, dễ dàng chuyển từ kiểu đóng gói bao bì túi hàn ép sẵn  >>> đóng gói bao bì cuộn màng tự động và ngược lại, hoặc thành kiểu bán tự động.

- Hệ thống cân định lượng thiết kế và sản xuất tùy theo loại nguyên liệu (dạng hạt, dạng bột), mức cân (…kg/túi), công suất (… túi/giờ), môi trường sử dụng (thực phẩm, phân bón, hóa chất hay thông thường ...)

- Hệ thống máy đóng gói bao bì túi hàn ép sẵn được thiết kế và sản xuất tùy theo yêu cầu: theo từng kiểu bao bì, kích thước bao bì, kiểu đường ép.

12
Tìm kiếm nâng cao
Hỏi đáp
Như bài viết trước: Cách kiểm tra loadcell cân ô tô có bị hư hỏng hay không - phần 1, ta đã biết cách test nguội [...]
Làm thế nào để kiểm tra một loadcell cân ô tô có bị hư hỏng hay không? Có đơn vị sửa cân họ chỉ dùng đồng hồ [...]
Công ty tôi có một cân đóng bao cám hạt, sau khi công nhân kẹp bao vào thì cân chỉ cân được 1 lần rồi cửa phễu cân [...]
Tôi có một cân xe tải 60 tấn 6 loadcell, bước nhảy 10kg bị nghi ngờ hư hỏng loadcell, tôi có test từng loadcell nối trực [...]
Loadcell cân ô tô ZSFY-AmCells mà tôi sử dụng thường bị gãy, cong chốt chống xoay sau một thời gian sử dụng 5-6 tháng, [...]
Thống kê truy cập